Co přesně se hodnotí?

 

Společenský dopad
Činnost má pozitivní dopad na společnost a okolí, kde působí. Potenciál dopadu po implementaci zkušeností z akcelerace.

Tým a jeho potenciál
Rozdělení rolí, kompetencí a odpovědností. Kapacity týmu. Podnikatelský duch, team spirit, motivace a drive.

Funkčnost řešení
Lídr strategicky plánuje, prioritizuje, pracuje s riziky, analýzou trhu, cílovou skupinou a konkurencí.
Srozumitelnost potřeb a očekávání v souladu se zaměřením AP. 

Unikátní hodnota nápadu
Nápad představuje unikátní řešení / inovaci společenského problému v rámci AP / mimo něj.

Tržní potenciál
Nápad má extenzivní tržní / investiční potenciál.

Organizátoři programu